STØTTE OG RÅD TIL DEG MED PSYKOSE- ELLER BIPOLAR LIDELSE

STØTTE OG RÅD TIL DEG MED PSYKOSE- ELLER BIPOLAR LIDELSE

Om psykose- og bipolar lidelse

Utredning og behandling

Tips på veien framover

Rettigheter og praktisk hjelp

Film forteller

Video og film kan fortelle om vanskelige ting på en enklere måte. Kanskje du kan kjenne deg igjen?

Kanskje kan familie og venner lettere forstå situasjonen din gjennom disse filmene?

Kan jeg bli frisk?

Kan du bli bedre eller frisk av psykoselidelse og bipolar lidelse? Svaret er helt klart ja!

Vi vet at de fleste som får psykose- eller bipolar lidelse blir bedre på en eller annen måte, og at noen blir helt friske.

Denne prosessen kalles ofte recovery. Hvor mange som blir bedre eller friske vil avhenge av hva vi mener med bedring eller å bli frisk.