back

Tips på veien framover

/

Vær en #psyktgodvenn!

Vær en #psyktgodvenn er en antistigma-kampanje rettet mot alle som har venner. Si det videre, bli med!

Venner kan også få alvorlig psykiske lidelser, for eksempel en psykose- eller bipolar lidelse. Hva gjør vi når vi er bekymret for at en venn sliter?

Kampanjen er laget av oss som også står bak psykose-bipolar.no: TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose. Arbeidet er utført i nært samarbeid med personer som lever med disse lidelsene. Mental Helse har via Extrastiftelsen bidratt til finansieringen av prosjektet. Mental Helse Ungdom har også bidratt i arbeidet, og vil være med å støtte kampanjen gjennom sine kanaler.

Målet med kampanjen er å fokusere på hvordan du kan være venn til en du kjenner som har en psykisk lidelse. En første tanke er ofte at man er redd for å gjøre noe galt. Det eksisterer også mange myter og fordommer om personer med psykiske lidelser, ofte på grunn av uvitenhet. Resultatet er at mange trekker seg unna. Personer som får en alvorlig psykisk lidelse, mister ofte kontakt med vennene sine.

Derfor er det viktig å fremheve hvor viktig venner kan være. Personer med psykose- eller bipolar lidelse har større sjanse for å bli bedre hvis de har et sosialt nettverk, og venner er det aller viktigste.

Venner kan bidra på mange måter, og selv om det kan virke utfordrende, trenger det ikke å være vanskelig. Kampanjen har til hensikt å informere og å knuse myter slik at det blir lettere å være en #psyktgodvenn.

Hva kan du bidra med? Instagramprofilen @psyktgodvenn skal engasjere folk til å bidra med sine ideer.

Forskning på antistigma viser at den viktigste faktoren for å forandre folks holdninger er å engasjere dem direkte i arbeidet. Når det gjelder psykisk lidelse, er gevinsten størst hvis man når ungdom. Vi vil invitere deg til å legge ut/dele bilder/video som viser hva vi kan gjøre for å være en #psyktgodvenn.

Si det videre: Vær en #psyktgodvenn