back

Tips på veien framover

Hvordan håndtere kognitive vansker?

Mange med psykoselidelse og bipolar lidelse opplever vansker med å konsentrere seg, huske ting, tenke fort nok, planlegge eller organisere. Dette kalles kognitive vansker.

Det er flere ting personer med kognitive vansker og deres nærmeste kan gjøre for å håndtere disse vanskene. Det kan være tiltak i form av tilrettelegging både hjemme, i behandling og på skole og i arbeid.

Det finnes råd om hvordan man kan gå frem for å håndtere kognitive vansker i heftet "Kognitiv svikt ved psykoser" som kan kjøpes fra Psykiatrisk Opplysningsfond (psykopp.no).

Kognitiv-svikt-ved-psykose