back

Forside

Om psykose- og bipolar lidelse

Psykoselidelse

Hva er psykose, tidlige tegn på psykose, kriterier for ulike psykoselidelser, rusutløst psykose, psykose hos innvandrere, kognitive vansker, myter
back

Bipolar lidelse

Hva er bipolar lidelse, tidlige tegn på bipolar lidelse, kriterier for bipolar lidelse type I og II, kognitiver vansker, myter
back

Diagnoser og diagnosesystemene

Diagnose, hva er psykiatrisk diagnose, hvorfor trenger vi diagnoser, du er ikke din diagnose
back

Andre psykiske plager

Angst, depresjon, tanker om selvmord, selvskading, traumer, rus, forstyrrelser i selvopplevelsen
back

Kan jeg bli frisk?

Hva er bedring, hva påvirker bedring, hva kan du gjøre for å bli bedre
back

Til pårørende

Kunnskapsbasert familiearbeid, om selvmordstanker, om taushetsplikt
back