back

Om psykose- og bipolar lidelse

Andre psykiske plager

Angst

Angst, kjennetegn på angst, angst og psykose, tvangstanker og tvangshandlinger
back

Depresjon

Trist eller deprimert? hvem blir deprimert, symptomer på depresjon, depresjon og psykose, behandling av depresjon
back

Tanker om selvmord

Hva kan du gjøre ved tanker om selvmord, hvordan hjelpe en du kjenner som har tanker om selvmord, hjelpetelefoner, råd og veiledning
back

Traumer

Hva er traumer, reaksjoner på traumer, barndomstraumer, sammenheng mellom traumer og psykisk lidelse, behandlig av traumer
back

Rus

Hva er et rusproblem, rusmidler og psykiske lidelser, røyking, behandling
back

Forstyrrelser i selvopplevelsen

Depersonalisasjon, derealisasjon, forstyrrelser i selvopplevelsen og hvorfor det er viktig med kunnskap om dette
back

Selvskading

Hvorfor selvskader noen, om selvskading og psykose- eller bipolar lidelse, hvor vanlig er selvskading, behandling av selvskading
back