back

Forside

Rettigheter og praktisk hjelp

Rett til å medvirke i valg om egen behandling

back

Hjelp med økonomi og støtteordninger

NAV og ulike utbetalinger fra NAV, økonomisk sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, sykepenger, bostøtte, tips og råd, hvordan søke arbeidsavklaringspenger
back

Hjelp når du trenger bolig

Døgnrehabilitering, omsorgsbolig, kommunal bolig, midlertidig botilbud, oppfølging i egen bolig
back

Oppfølging i kommune (eller bydel)

Fastelege, psykisk helsearbeider, hjemmesykepleien, brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt, treningskontaktordning
back

Skole- og arbeidsrettede tiltak

Skole og jobb gir mening, ulike tiltak for jobb og skole, tilrettelagt arbeid for mestring, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning
back

Individuell plan og koordinator

Individuell plan, koordinering av tjenester
back