back

Om psykose- og bipolar lidelse

Psykoselidelse

Hva er psykose?

Hallusinasjoner, tankeforstyrrelser, forandring i følelser, vrangforestillinger
back

Tidlige tegn på psykose

Tidlige tegn på psykose, forandringer ved psykose, søk hjelp tidlig, hvorfor får man psykose, stress og sårbarhet
back

Hva er kriteriene for de ulike psykoselidelsene?

Diagnosekriterier, de ulike psykoselidelsene, beskrivelse av symptomer
back

Rusutløst psykose

Rus og psykoseopplevelser, hallusinogene stoffer, stoffer med psykoseutløsende egenskaper
back

Fødselspsykose

Om fødselspsykose, forebygging, støtte og behandling
back

Psykose hos innvandrere

Innvandring, diskriminering og stress, kulturelle forkjeller, kunnskap om helsesystemet, vitamin D
back

Kognitive vansker ved psykoselidelse

Kognitive vansker og symptomer, konsentrasjonsproblemer, nevropsykologisk utredning, kognitiv trening
back

Myter om psykose

Misforståelser om psykose
back