back

Utredning og behandling

Hva skjer med deg når du kommer til behandling?

Hvordan er helsetjenestene organisert?

Hva er psykisk helsevern, hvor får man hjelp, helsepersonell, poliklinkkk, døgnavdeling, hvordan foregår innleggelse, pasientjournal
back

Rett til å medvirke i valg om egen behandling

back

Hva er utredning?

Hva undersøkes og hvorfor, undersøkelse av psykisk helse, fysisk helse, kognitiv funksjon og livssituasjon
back

Taushetsplikt

Hva betyr det å ha taushetsplikt, taushetsplikt og pårørende, fritak fra taushetsplikt, informasjonsdeling
back

Bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser

Regler og vilkår, når er tvang nødvendig, behandling med legemidler, innleggelse
back

Individuell plan og koordinator

Individuell plan, koordinering av tjenester
back