back

Utredning og behandling

Hvilke typer behandling hjelper?

Hva regnes som de beste metodene?

Behandlingsmetoder, retningslinjer for behandling, fritt sykehusvalg
back

Samtaleterapi (psykoterapi)

Samtaleterapi, psykoterapi, kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk psykoterapi
back

Kunnskap om egen psykisk lidelse

Individuelle samtaler, kunnskapsbasert familiesamarbeid, psykoedukative kurs
back

Kunnskapsbasert familiesamarbeid

Familiesamarbeid og familien som samarbeidspartner i behandlingen, ulike modeller, problemløsning, kommunikasjon
back

Medikamentell behandling av psykose

Om antipsykotisk medisin, ulike typer medisin, hvordan virker medisinen, hvor lenge skal man ta medisin, bivirkninger, trappe ned med medisin
back

Medikamentell behandling av bipolar lidelse

Medisin ved akutte episoder, forebyggende medisin, antipsykotisk medisin, medisin mot depresjon
back

Miljøterapi

Døgnbehandling, miljøet som en del av behandlingen, balanse mellom aktivitet og hvile, kognitiv miljøterapi
back

Kunst- og musikkterapi

Kunst- og musikkterapi når man mangler ord for følelsene, hva er musikkterapi, hva er kunst- og uttrykksterapi
back

Skole- og arbeidsrettede tiltak

Skole og jobb gir mening, ulike tiltak for jobb og skole, tilrettelagt arbeid for mestring, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning
back

Kognitiv trening

Hva er kognitive vansker, utredning av kognitive vansker, hvordan kan man trene kognitiv funksjon,
back

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er godt for hjernen, reduserer angst, depresjon og psykosesymptomer
back

Sosial ferdighetstrening

Trening som kan hjelpe deg å uttrykke følelser på en effektiv måte ovenfor andre
back

Interpersonlig og sosial rytmeterapi

Interpersonlig og sosial rytmeterapi er et tiltak som retter seg spesielt til mennesker med bipolar lidelse.
back

Hva er elektrosjokkbehandling og når brukes det?

ECT, hvem kan behandles med ECT, hvordan foregår behandlingen, hvor lenge varer behandlingen
back

Medisinfrie behandlingstilbud

Bakgrunn for debatten, hvor langt har vi kommet med medisinfrie behandlingstilbud, vet vi nok, hva sier retningslinjene, dagens norske psykiske helsevern, veien videre
back