back

Om psykose- og bipolar lidelse

Til pårørende

Hvordan forholde seg til noen med psykose eller mani? - Retningslinjer for førstehjelp

Hvordan hjelpe personer med psykose eller mani, takle vrangforestillinger eller hallusinasjoner, råd når personen ikke vil ha hjelp, råd ved krisesituasjon
back

Kunnskapsbasert familiesamarbeid

Familiesamarbeid og familien som samarbeidspartner i behandlingen, ulike modeller, problemløsning, kommunikasjon
back

Er du bekymret for at noen du kjenner har selvmordstanker?

Risikotegn, hva kan du gjøre for å hjelpe, krise- og hjelpetelefoner
back

Taushetsplikt

Hva betyr det å ha taushetsplikt, taushetsplikt og pårørende, fritak fra taushetsplikt, informasjonsdeling
back

Barn som pårørende til psykisk syke

back