back

Forside

Utredning og behandling

Hva skjer med deg når du kommer til behandling?

Hvordan er helsetjenestene organisert, hva er utredning, taushetsplikt, bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser
back

Hvilke typer behandling hjelper?

Anbefalinger, samtaleterapi, familiesamarbeid, medikamenter, kunst- og musikkterapi, skole- og arbeid, kognitiv trening, fysisk aktivitet, sosial ferdighetstrening, elektrosjokkbehandling, interpersonlig og sosial rytmeterapi, medisinfri behandling
back